Nhiều cơ sở kinh doanh nông sản xếp loại C chưa bị xử lý

Nhiều cơ sở kinh doanh nông sản xếp loại C chưa bị xử lý
TP - Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản-Nafiqad (Bộ NN&PTNT) vừa cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2014, nhiều địa phương chưa tổ chức tái kiểm tra, xử lý dứt điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản tái xếp loại C (không đạt yêu cầu), chưa công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Theo Nafiqad, cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản và sản phẩm thủy sản, tỷ lệ loại A (đạt), B (gần đạt) là 80%, còn lại là loại C. Có gần 50% cơ sở loại C được tái kiểm, nhưng gần như không được cải thiện, với tỷ lệ tái xếp loại C tới 96%. Tương tự, cơ sở tái xếp loại C ở lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) gần 80%, vật tư nông nghiệp gần gần 60%...


Trong khi đó, qua việc thanh, kiểm tra, phát hiện 318/1.939 cửa hàng, đại lý kinh doanh thuốc BVTV vi phạm (chiếm trên 16%), phạt tiền 123 trường hợp. 

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng lấy 47 mẫu thuốc BVTV để kiểm tra chất lượng, phát hiện gần 6,5% số mẫu không đạt. Cùng đó, qua việc kiểm tra đánh giá lần đầu gần 430 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C.

MỚI - NÓNG