Có 3 kết quả :

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn trao quyết định cho ông Nguyễn Duy Ngọc

Hải Phòng có quyền Cục trưởng Hải quan mới

TPO - Tổng cục Hải quan vừa ký quyết định điều động Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Tiến Lộc giữ chức vụ Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan ( thuộc Tổng cục), giao quyền Cục trưởng cho ông Nguyễn Duy Ngọc – hiện đang là Cục phó.