Có 3 kết quả :

Bình Dương có tân Phó Chủ tịch tỉnh

Bình Dương có tân Phó Chủ tịch tỉnh

TPO - Tỉnh Bình Dương bầu bổ sung một Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả bỏ phiếu, ông Nguyễn Thanh Trúc – nguyên Giám đốc Sở Kế Hoạch Đầu tư trứng cử, trở thành tân Phó Chủ tịch tỉnh này.