Có 3 kết quả :

Người nhà tập trung phản ứng vụ việc

Nóng: Sản phụ tử vong người nhà vây bệnh viện

TPO - Sản phụ tử vong khiến người nhà bức xúc, tập trung đông người tại bệnh viện vì cho rằng bác sĩ đã tắc trách trong quá trình làm việc. Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới đã tạm đình chỉ 2 bác sĩ trực, 4 nữ hộ sinh của kíp trực