Người dân Lý Sơn sắm xe điện phục vụ du khách

Góp vốn mua xe điện phục vụ du khách, người dân ở đảo Bé (Lý Sơn, Quảng Ngãi) kiếm gần 500.000 nghìn đồng mỗi ngày

Có thể bạn quan tâm