Ngoài điểm số, học sinh từ THCS trở lên sẽ được đánh giá bằng nhận xét

Ngoài điểm số, học sinh THCS-THPT sẽ được đánh giá bằng nhận xét
Ngoài điểm số, học sinh THCS-THPT sẽ được đánh giá bằng nhận xét
TPO - Sẽ thay đổi hình thức đánh giá học sinh bằng cách cho điểm kết hợp nhận xét là điểm mới trong Dự thảoThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS- THPT Bộ GD&ĐT vừa ban hành lấy ý kiến rộng rãi.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo Thông tư này so với hiện hành là việc sẽ kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và điểm số với hầu hết các môn học. Theo đó, học sinh THCS – THPT sắp tới sẽ được nhận xét, đánh giá bằng hình thức cho điểm kết hợp bằng nhận xét.

Cụ thể, lâu nay các môn như Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa Lý, Ngoại ngữ chỉ được đánh giá bằng hình thức cho điểm thì trong dự thảo mới lần này, học sinh sẽ được nhận xét bằng hình thức cho điểm và nhận xét bằng lời.

Cụ thể, Dự thảo ghi rõ, việc đánh giá bằng điểm số dựa kết quả thực hiện các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng đối với môn học quy định trong chương trình GDPT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành. Kết quả đánh giá được cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10.

Còn việc đánh giá bằng nhận xét giáo viên phải nhận xét về sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong quá trình học tập.

Việc nhận xét, đánh giá được thực hiện sau mỗi học kỳ, cả năm học. Kiểm tra đánh giá định kỳ kết quả giáo dục học sinh sau một giai đoạn học tập nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Kiểm tra đánh giá định kỳ gồm có kiểm tra đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ.

Hiện nay, các môn như Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục đang được đánh giá theo hình thức nhận xét kết quả học tập; môn Giáo dục công dân được đánh giá bằng hình thức kết hợp giữa cho điểm và nhận xét kết quả học tập.

MỚI - NÓNG