Nghệ An: 569 trường hợp giả mạo quân nhân bị thương

Nghệ An: 569 trường hợp giả mạo quân nhân bị thương
TPO - 569 trường hợp được xác định là khai man, giả mạo giấy tờ hoặc không có tên trong danh sách quân nhân bị thương (bản gốc) lưu tại đơn vị này.

Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Nghệ An đã tạm đình chỉ và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thông báo sai phạm hồ sơ, thu hồi giấy chứng nhận bị thương đối với 569 trường hợp được xác định là khai man, giả mạo giấy tờ hoặc không có tên trong danh sách quân nhân bị thương (bản gốc) lưu tại đơn vị này.

Trước đó, ngày 27/7, UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch 507/KH-UBND về việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, về việc xác lập hồ sơ thương binh theo Thông tư liên tịch số 16/1998 tại Nghệ An. Cụ thể, kế hoạch nêu rõ: Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những nội dung kết luận, kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và xã hội về việc xác lập hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đã đối với người có công với cách mạng nhằm đảm bảo công bằng xã hội, củng cố niềm tin đối với nhân dân;

Thực hiện đình chỉ chế độ trợ cấp thương binh và thu hồi số tiền đã hưởng sai của các đối tượng với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp; làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực ngăn ngừa không để kẻ xấu lợi dụng tác động tiêu cực đến đối tượng và gia đình đối tượng, làm ảnh hưởng đến tình hình  an ninh trật tự ở địa phương...

Nghệ An: 569 trường hợp giả mạo quân nhân bị thương ảnh 1 Đơn thư người dân tố cáo đường dây chạy thương binh giả...

Sở Lao động – Thương binh và xã hội đã thông báo tạm đình chỉ chế độ đối với 569 trường hợp theo kiến nghị của Thanh tra tại Công văn số 2259/TTr-NCC kể từ ngày 1/8/2018.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thông báo sai phạm hồ sơ bằng văn bản đến từng đối tượng, trường hợp cần thiết thì tổ chức đối thoại trực tiếp với đối tượng để giải thích rõ về sai phạm của hồ sơ. Tiến hành các thủ tục thu hồi giấy chứng nhận bị thương đối với 569 trường hợp được xác định là khai man, giả mạo giấy tờ hoặc không có tên trong danh sách quân nhân bị thương (bản gốc) lưu tại đơn vị… Tiến hành rà soát, phân loại đối tượng hưởng sai trợ cấp ưu đãi thương binh theo kết luận của Đoàn thanh tra.

Kế hoạch cũng đề nghị tiếp tục thực hiện và có các giải pháp tích cực, đồng bộ trong việc thu hồi số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi thương binh của 834 đối tượng mà Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và xã hội đã kết luận, nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Đến nay số tiền đã truy thu của các đối tượng này là trên 1,3 tỷ đồng, số tiền tiếp tục phải truy thu là trên 118 tỷ đồng.

Trong kế hoạch, UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch đã nêu, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và xã hội) trước ngày 25/8/2018.

MỚI - NÓNG