Có 6 kết quả :

Phê duyệt đề án tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Phê duyệt đề án tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

TPO - Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân phải toàn diện, sâu rộng, sát với chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, các ban, bộ, ngành, địa phương trên tinh thần trang trọng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình đất nước, quân đội.