Ngân hàng Việt trông đợi lợi nhuận từ cho vay tiêu dùng

Ngân hàng Việt trông đợi lợi nhuận từ cho vay tiêu dùng
TP - Báo cáo khảo sát ngành ngân hàng tại các thị trường mới nổi, do Công ty kiểm toán EY công bố ngày 13/8 cho thấy, có 15/17 ngân hàng Việt Nam trông đợi cải thiện một phần kết quả kinh doanh, 1 ngân hàng mong cải thiện nhiều và 1 ngân hàng vẫn như cũ. 

Các ngân hàng trông đợi nhiều nhất vào mảng cho vay tiêu dùng và thẻ tín dụng. Các ngân hàng cũng trông đợi nhu cầu tăng đáng kể đối với tiết kiệm cá nhân và các sản phẩm tiền gửi. 

24% các ngân hàng Việt Nam tham gia khảo sát cho rằng, nợ xấu là vấn đề quan trọng nhất mà nền kinh tế đang đối mặt và 76% nghĩ rằng nợ xấu là vấn đề quan trọng nhất ảnh hưởng đến ngành ngân hàng.

12/17 ngân hàng đang lên kế hoạch tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong vòng 3 năm tới.

MỚI - NÓNG