Nâng tỷ lệ muối chế biến lên 100% vào năm 2020

Nâng tỷ lệ muối chế biến lên 100% vào năm 2020
TP - Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt quy hoạch phát triển ngành muối đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, với nhiều chính sách hỗ trợ đi kèm.

Theo quy hoạch trên, cả nước sẽ giữ ổn định 11 cơ sở chế biến muối lớn, với tổng công suất khoảng 385 nghìn tấn/năm. Giai đoạn 2014-2020, sẽ đầu tư 2 cơ sở chế biến muối tinh tại huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), công suất 50 nghìn tấn/năm, đồng thời nâng cấp 55 cơ chế biến quy mô nhỏ. 


Đến năm 2015, tổng diện tích muối cả nước là 14.660 ha, sản lượng đạt 1,1 triệu tấn (muối công nghiệp chiếm gần 50%); diện tích làm muối sạch có trải bạt nền ô kết tinh chiếm 20-30%.


MỚI - NÓNG