Nam Định bầu bổ sung một Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh

0:00 / 0:00
0:00
Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định chúc mừng tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan (thứ 2, từ trái sang), 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng (ngoài cùng, bên phải) và Hà Lan Anh (ngoài cùng, bêb trái) - Ảnh: Hoàng Long
Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định chúc mừng tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan (thứ 2, từ trái sang), 2 tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng (ngoài cùng, bên phải) và Hà Lan Anh (ngoài cùng, bêb trái) - Ảnh: Hoàng Long
TPO - HĐND tỉnh Nam Định bầu ông Nguyễn Phùng Hoan làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu ông Trần Anh Dũng và bà Hà Lan Anh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 18/3, tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII đã tiến hành quy trình kiện toàn các chức danh chủ chốt của tỉnh này gồm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Nam Định đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Phùng Hoan để chuyển công tác khác; miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Trần Văn Công, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định do nghỉ chế độ.

Nam Định bầu bổ sung một Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh ảnh 1

Ngày 18/3, các đại biểu HĐND tỉnh Nam Định bầu bổ sung các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Ảnh: Hoàng Long

HĐND tỉnh Nam Định đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Phùng Hoan (sinh năm 1965, quê quán huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bầu ông Trần Anh Dũng (sinh năm 1974, quê quán huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Bầu bà Hà Lan Anh (sinh năm 1976, quê quán huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), Giám đốc Sở Công thương tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nam Định bầu bổ sung một Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh ảnh 2

Các đại biểu nhất trí với kết quả bầu các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Nam Định - Ảnh: Hoàng Long

HĐND tỉnh Nam Định cũng đã bầu bổ sung ông Đinh Xuân Hùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định vào Ủy viên UBND tỉnh Nam Định.

Các chức danh trên đều được bầu với tỷ lệ phiếu đồng ý cao.

Như vậy, sau kỳ họp thứ 17 diễn ra ngày 18/3, HĐND tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 2 lãnh đạo chủ chốt gồm: Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan. UBND tỉnh Nam Định có 4 lãnh đạo chủ chốt gồm: Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trần Lê Đoài, Trần Anh Dũng, Hà Lan Anh.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Nam Định đã xem xét, thông qua việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nam Định.

MỚI - NÓNG