Có 24 kết quả :

Sẽ kiện toàn 3 phó chủ tịch UBND TPHCM

Sẽ kiện toàn 3 phó chủ tịch UBND TPHCM

TP - Dự kiến nếu được thông qua, sắp tới TPHCM sẽ bầu 2 phó chủ tịch UBND TPHCM phụ trách khối kinh tế và khối nội chính. Ngoài ra, thành phố cũng đang thực hiện quy trình bầu một phó chủ tịch phụ trách khối văn hóa xã hội