Một số chỉ đạo, điều hành trọng tâm, nổi bật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

TPO - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo, điều hành trọng tâm, nổi bật. Kết quả, tăng trưởng kinh tế vượt kịch bản cao đề ra; tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; hoạt động sản xuất, kinh doanh có nhiều khởi sắc; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại...
Một số chỉ đạo, điều hành trọng tâm, nổi bật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ảnh 1
Tin liên quan