Có 4 kết quả :

Masan MEATLife xác lập tiêu chuẩn mới trong ngành thịt

Masan MEATLife xác lập tiêu chuẩn mới trong ngành thịt

Công ty Cổ phần Masan MEATLife (“MML”)công bố hai bước tiến chiến lược trong hành trình mang đến các sản phẩm thịt tươi ngon, dinh dưỡng cho gần 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam: khánh thành Tổ hợp chế biến thịt MEATDeli Sài Gòn trị giá 1.800 tỷ đồng tại Long An; và mở rộng hoạt động sang thị trường thịt gia cầm thông qua việc rót vốn 613 tỷ đồng để sở hữu 51% Công ty 3F VIỆT (“Giao Dịch”) - doanh nghiệp nội địa có nền tảng sản xuất thịt gia cầm hàng đầu.