Có 7 kết quả :

Công an và các lực lượng bảo vệ trước một điểm sao in đề thi ở Hà Nội

Liên tục lộ, lọt đề kiểm tra: Con voi chui lọt lỗ kim

TP - Liên tục xảy ra những vụ lộ, lọt đề kiểm tra học kỳ ở Gia Lai, Quảng Ngãi trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cho thấy nhận thức của giáo viên còn hổng rất lớn. Chuyên gia giáo dục cảnh báo, sự việc lộ đề liên tiếp xảy ra ở các địa phương đáng báo động để các địa phương chấn chỉnh cán bộ, giáo viên trước kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.