Có 2 kết quả :

'Đổ bệnh'

'Đổ bệnh'

TP - Với mục tiêu tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi liên hệ làm việc, không phải đi lại và xử lý thủ tục nhiều lần, tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính công, Hà Nội đã bỏ ra tới hơn 1.000 tỷ đồng để đầu tư xây Khu liên cơ, nhằm đưa 8 sở, ngành về “cùng một nhà”.