Có 5 kết quả :

Ảnh chụp sách "Một chiến dịch ở Bắc Kỳ"

“Một chiến dịch ở Bắc Kỳ” - Phóng sự ảnh từ góc nhìn của một người Pháp

TPO - Một chiến dịch ở Bắc Kỳ là bản tường trình cá nhân về một chiến dịch quân sự được Pháp tiến hành từ 1883 đến 1886 nhằm mục đích thiết lập chế độ bảo hộ ở Bắc Kỳ. Tác giả Charles Édouard Hocquard đã tham gia Chiến dịch Bắc Kỳ với tư cách bác sĩ của quân đội từ 1884 đến 1886. Bên cạnh đó, ông còn là một nhiếp ảnh gia không chuyên và trong chiến dịch này đã thực hiện điều mà ngày nay ta gọi là phóng sự ảnh về cuộc phiêu lưu của ông ở Bắc Kỳ.
Mốc vàng son trong lịch sử dân tộc

Mốc vàng son trong lịch sử dân tộc

TP - Nhà báo Phạm Quang sinh ngày 28-2-1928, trong thời kháng chiến là Phó Ban Tuyên huấn Tây Nam bộ từ năm 1975 đến 1980 là Phó ban Tuyên huấn Thành ủy TPHCM, 1980-1987 làm Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM, từ năm 1987, ông về Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng TPHCM trực tiếp tổ chức bản thảo và biên tập nhiều công trình như Nam Bộ kháng chiến, Tây Nam Bộ kháng chiến, Lịch sử Đảng TPHCM… Tiền Phong có cuộc trò chuyện với nhà báo Phạm Quang.