Có 5 kết quả :

Các giải pháp hỗ trợ DN cầm cự qua giai đoạn khó khăn sẽ góp phần giữ việc làm cho người lao động

Giải pháp nào cho 13 triệu lao động mất việc?

TP - Đầu năm 2021 kinh tế vừa có dấu hiệu phục hồi thì lần bùng phát dịch COVID -19 thứ 4 như cơn bão đẩy doanh nghiệp vào tình cảnh kiệt sức, người lao động thất nghiệp tăng đột biến. Trong 6 tháng đầu năm, theo thống kê đã có tới gần 13 triệu lao động bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nhiều bất ổn xã hội.