Lao động đi Hàn Quốc phải ký quỹ 100 triệu đồng chống bỏ trốn

Người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc theo chương trình EPS sẽ phải ký quỹ 100 triệu đồng.
Người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc theo chương trình EPS sẽ phải ký quỹ 100 triệu đồng.
TPO - Người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS) trước khi đi sẽ phải ký quỹ 100 triệu đồng. Nếu sang Hàn Quốc bỏ trốn, tiền quỹ sẽ nộp vào ngân sách nhà nước, nếu về nước đúng kỳ hạn sẽ được hoàn trả lại cả gốc và lãi.

Bộ LĐ-TB&XH vừa đưa ra lấy ý kiến Dự thảo Quyết định của Thủ tướng về thực hiện ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Theo đó, người lao động trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS phải ký quỹ để bảo đảm về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động tại Hàn Quốc. 

Mức tiền ký quỹ là 100 triệu đồng. Thời hạn ký quỹ tối đa 5 năm 6 tháng, tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Nếu thuộc đối tượng vay vốn của Ngân hàng Chính sách, có nhu cầu vay vốn sẽ được cho vay tối đa bằng số tiền ký quỹ (100 triệu đồng). Trong thời gian ký quỹ, người lao động vẫn được tính lãi suất bằng lái suất tiền gửi có kỳ hạn cùng thời kỳ. 

Người lao động sẽ không được hoàn trả quỹ, nếu: Bổ trốn khỏi nơi làm việc theo hợp đồng; Ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi hết hạn hợp đồng.

Với người lao động vi phạm, số tiền quỹ (cả gốc và lãi) sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước cấp tỉnh nơi người lao động đăng ký thường trú (trường hợp vay ngân hàng sẽ được khấu trừ trả khoản vay, số còn lại nếu có sẽ chuyển vào ngân sách nhà nước).

Quyết định trên nếu được Thủ tướng ký ban hành sẽ thay thế Quyết định 1465 ngày 21/8/2013 của Thủ tướng.

MỚI - NÓNG