Lãi suất cơ bản giảm còn 13%

Lãi suất cơ bản giảm còn 13%
TPO – Từ ngày mai, 21/10, lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam sẽ giảm từ 14%/năm xuống 13%/năm. Cùng với đó lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc đối VNĐ với tổ chức tín dụng cũng tăng từ 5%/năm tăng lên 10%/năm.
Lãi suất cơ bản giảm còn 13% ảnh 1

T21/10, lãi suất cơ bản giảm xuống còn 13%.

Đây là nội dung quyết định số 2316 và Quyết định số 232 vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành hôm nay, 20/10.

Cùng với đó Ngân hàng Nhà nước cũng ra quyết  định số 2318 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

Theo đó, lãi suất tái cấp vốn giảm từ 15%/năm xuống 14%/năm; lãi suất tái chiết khấu giảm từ 13%/năm xuống 12%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng giảm từ 15%/năm xuống 14%/năm.

Ngân hàng Nhà nước cũng ra quyết định kể từ ngày 21/10 sẽ thanh toán trước hạn 20.300 tỷ đồng tín phiếu NHNN dưới hình thức bắt buộc phát hành kể từ ngày 17/3/2008 theo nhu cầu rút trước hạn của các tổ chức tín dụng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, các biện pháp này nhằm thực hiện các giải pháp tại Chỉ thị số 05/2008/CT-NHNN ngày 9/10/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về một số biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng; trong đó, chú trọng các biện pháp ngăn ngừa rủi ro có thể xảy ra do tác động của khủng hoảng tài chính và dấu hiệu suy thoái kinh tế toàn cầu, chấp hành đúng quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh.

Đáp ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, trên cơ sở khả năng huy động vốn ở trong và ngoài nước, đi đôi với kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng và tiếp tục điều chỉnh cơ cấu tín dụng để tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, nông nghiệp và nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án đầu tư khả thi, có hiệu quả và khả năng trả nợ đúng hạn.

“Mục đích của việc thực hiện các giải pháp nêu trên là nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng đảm bảo khả năng huy động vốn và thanh toán, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, giảm lãi suất cho vay, thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh phát triển”- Ngân hàng Nhà nước cho biết.

MỚI - NÓNG