Kỷ luật nhiều lãnh đạo và cán bộ sử dụng bằng giả

TPO - 5 cán bộ xã Bình Minh, trong đó có 2 phó chủ tịch UBND xã sử dụng bằng cấp không đúng quy định

Ngày 11/9, lãnh đạo huyện ủy Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, Ban thường vụ huyện này vừa có quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Minh nhiệm kỳ 2010 – 2015 và nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Trương Công Bảy – Phó Chủ tịch UBND xã, Trần Văn Tám – Phó chủ tịch UND xã, Huỳnh Ngọc Bảy – Phó chủ tịch HĐND xã, Trần Công Tân – Trưởng công an xã và Trần Khánh Thư – Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bình Minh  (huyện Thăng Bình).

Các cá nhân trên có khuyết điểm, vi phạm do sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp để đê khai làm hồ sơ cán bộ công chức, hồ sơ đảng viên; lập hồ sơ thi tuyển, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; làm hồ sơ để được quy hoạch, bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Bình Minh nhiệm kỳ 2010 – 2015 và 2015 – 2020; được bầu bổ nhiệm giữ các chức danh nêu trên từ tháng 9/2010 đến nay; không đảm bảo tiêu chuẩn trình độ học vấn đối với cấp ủy viên theo quy định.

Là cán bộ, Đảng viên nhưng các cán bộ nói trên cũng chưa làm tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương, nhất là đói với cán bộ lãnh đạo chủ chốt, vi phạm điều lệ Đảng và quy định của BCH Trung ương Đảng về điều lệ đảng viên về những điều đảng viên không được làm

MỚI - NÓNG