Có 1 kết quả :

Ðường số 9

Ký họa chiến trường

TP - Mùa thu năm 2017, tôi có dịp thăm người thân tại Ðại học Quốc gia Singapore (NUS) bất ngờ thấy trong bảo tàng của trường triển lãm VIỆTNAM 1954-1975. Vào xem thì bất ngờ hơn: Ðó là một triển lãm treo hơn 300 tranh ký họa về chiến tranh Việt Nam do chính các họa sỹ Việt Nam vẽ...