Khánh Hoà kỷ luật 3 giám đốc sở

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 3 giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường và Xây dựng tỉnh vì có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quá trình công tác.

Chiều 15/9, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết: Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Tấn Tuân vừa ký quyết định thi hành kỷ luật về mặt chính quyền đối với một loạt cán bộ là giám đốc và phó giám đốc sở. Việc thi hành hành kỷ luật các cán bộ trên căn cứ vào Thông báo kết luận số 680 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 30/8/2019 và Tỉnh ủy Khánh Hòa ngày 7/8. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với các ông Lê Văn Dẽ (Giám đốc Sở Xây dựng) ông Võ Tấn Thái (Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường) và ông Trần Hòa Nam (Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư).

Các cán bộ trên bị kỷ luật vì đã có những sai phạm nghiêm trọng trong thời gian nắm giữ cương vị chủ chốt tại các sở của tỉnh Khánh Hoà.

Khánh Hoà kỷ luật 3 giám đốc sở ảnh 1 Ông Trần Hoà Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Khánh Hoà

Theo thông báo kết luận của Tỉnh uỷ Khánh Hoà, ông Lê Văn Dẽ với cương vị Giám đốc Sở Xây dựng (2011-2019) đã vi phạm Quyết định 1396 ngày 25/9/2012 của Thủ tướng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của TP Nha Trang đến năm 2025, vi phạm Luật Xây dựng 2014.

Ông Trần Hòa Nam, với cương vị là Phó giám đốc (4/2010-4/2012) và Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư (6/2015-2019) đã vi phạm Luật Đầu tư 2005. Còn ông Võ Tấn Thái với cương vị Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư (8/2008-6/2015) và Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường (6/2015-2019) đã vi phạm Luật Đầu tư 2005, Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013. Các cán bộ này bị kỷ luật vì còn vi phạm những điều đảng viên không được làm. Vào tháng 8/2020, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với cả ba ông Lê Văn Dẽ, Võ Tấn Thái và Trần Hòa Nam.

Dịp này, Tổng cục Thuế cũng thi hành luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Sỹ Quân (Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa). Ông Quân bị kỷ luật vì vi phạm Nghị định số 46 ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Trước đó, ông Quân cũng bị Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng ký quyết định thi hành kỷ luật khiển trách 2 Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh gồm ông Trần Minh Hải và Nguyễn Văn Nhựt. Vào tháng 8/2020, ông Hải và ông Nhựt cũng bị Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Khánh Hoà kỷ luật 3 giám đốc sở ảnh 2 Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Khánh Hoà.

Chiều 15/9, UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao quyết định thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh đối với ông Võ Tấn Thái. Trước đó, ông Thái có đơn xin thôi nhiệm vụ vì lý do cá nhân. Hiện ông Nguyễn Văn Đồng (Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Khánh Hoà) phụ trách sở cho đến khi bổ nhiệm giám đốc mới.

MỚI - NÓNG