Khắc phục bệnh quan liêu trong hoạt động công đoàn

Khắc phục bệnh quan liêu trong hoạt động công đoàn
TP - Ngày 27/7, tại Hà Nội, trên 900 đại biểu dự Đại hội Công đoàn VN lần thứ XI nghe báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa X; báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự BCH, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI (nhiệm kỳ 2013-2018).

> Cán bộ nhũng nhiễu, tiếp tay sai phạm
> Xử lý cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu cực

Một trong những chủ trương của Tổng LĐLĐ VN là “hướng về cơ sở, sâu sát với thực tế lao động sản xuất và đoàn viên, người lao động. Khắc phục bệnh quan liêu, chạy theo thành tích trong hoạt động công đoàn”.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các đoàn đã thảo luận về nhân sự BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI và ĐH biểu quyết số lượng Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI. Dự kiến, số lượng BCH Tổng LĐLĐ VN khóa XI là 175 ủy viên; Đoàn Chủ tịch: 27 ủy viên; thường trực Đoàn Chủ tịch: 6 người, trong đó 1 chủ tịch và 5 phó chủ tịch.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG