Có 7 kết quả :

Cô nào cũng còn rất trẻ, và uống bia rượu giỏi

Đi vũ trường vùng ven

TP - “Ở Sài Gòn bây giờ, muốn kiếm chỗ chơi cho thoải mái phải tới những vùng ven. Chứ khu vực trung tâm như quận 1, quận 3, xưa rồi Diễm”. Trường(*), 27 tuổi một dân chơi thành phố nói với tôi như vậy.