Có 5 kết quả :

iSMART đã sẵn sàng phương án dạy và học trực tuyến trong đầu năm học 2021 - 2022

iSMART đã sẵn sàng phương án dạy và học trực tuyến trong đầu năm học 2021 - 2022

Ngày 23/08/2021 - Đại diện iSMART Education, đơn vị tiên phong dạy tiếng Anh qua môn Toán và Khoa học cho biết: iSMART đã sẵn sàng phương án dạy và học trực tuyến trong đầu năm học 2021 - 2022 tại một số địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đảm bảo các em học sinh vẫn duy trì được nhịp điệu học tập khi năm học mới bắt đầu.
iSMART chuẩn bị nhiều phương án học trực tuyến tiếng Anh thông qua Toán và Khoa học cho học sinh

iSMART chuẩn bị nhiều phương án học trực tuyến tiếng Anh thông qua Toán và Khoa học cho học sinh

Ngày 8/2/2021, Đại diện của iSMART, đơn vị tiên phong dẫn đầu về dạy tiếng Anh thông qua môn Toán và Khoa học cho biết: Trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay, iSMART đã đưa ra nhiều phương án học trực tuyến nhằm đảm bảo các em học sinh được học liên tục với chất lượng tiêu chuẩn cao.