[Infographic] Bộ máy chính quyền trung ương Trung Quốc

TPO - Đại hội Đảng lần thứ XIX - sự kiện chính trị lớn nhất của Trung Quốc, sẽ đưa ra các biện pháp cải cách toàn diện hệ thống chính trị cũng như các hệ thống khác của nước này.
[Infographic] Bộ máy chính quyền trung ương Trung Quốc ảnh 1