Hướng dẫn mới về BHYT liên quan đến HIV/AIDS

TP - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 27/2018/TT-BYT hướng dẫn thực hiện BHYT, và khám chữa bệnh BHYT liên quan đến HIV/AIDS.

Theo đó, trường hợp người nhiễm HIV tới cơ sở y tế điều trị chưa có thẻ BHYT, hoặc thẻ hết hạn, các cơ sở y tế phải hướng dẫn người đó lập hồ sơ đề nghị và lập danh sách cấp thẻ để địa phương hỗ trợ đóng BHYT.

Về chi trả, Quỹ BHYT sẽ chi trả tiền thuốc khác HIV; xét nghiệm với người nhiễm HIV mang thai, kỹ thuật đình chỉ thai nghén; các dịch vụ liên quan tới HIV/AIDS...

BHXH Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện và chỉ đạo BHXH địa phương thực hiện các nhiệm vụ, như: Ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với cơ sở y tế; Phối hợp Sở Y tế địa phương rà soát, đối chiếu danh sách người nhiễm HIV để hỗ trợ cấp thẻ BHYT...

Quy định mới áp dụng từ 1/1/2019, thay thế Thông tư 15/2015 của Bộ Y tế.

MỚI - NÓNG