Hơn 6 tỷ đồng đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn

Hơn 6 tỷ đồng đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn
TP - UBND tỉnh Kon Tum mới đây cho biết đã thông qua tổng kinh phí đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn năm 2015 là 6,175 tỷ đồng, phấn đấu đến cuối năm 2015, tỷ lệ lao động qua đào tạo chung toàn tỉnh đạt khoảng 42%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt khảng 28%. Năm 2014, Kon Tum đào tạo nghề cho hơn 2.000 người, đạt 77,89% kế hoạch giao.
MỚI - NÓNG