Có 7 kết quả :

Học sinh lớp 7 khóc thương Đại tướng

Học sinh lớp 7 khóc thương Đại tướng

"Ông sẽ sống mãi trong tim cháu"; "Cháu mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra - Bác sẽ trở về..." "Đại tướng sẽ mãi in đậm trong lòng thế hệ trẻ bây giờ và mãi mãi về sau"...đó là những dòng tâm tư cảm động của các học sinh lớp 7 gửi Đại tướng Võ Nguyên Giáp.