Hoài Đức lên quận vào năm 2020?

TPO - TP Hà Nội sẽ đưa ra những cơ chế chính sách quan trọng tạo nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm đưa huyện Hoài Đức lên quận vào năm 2020.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa đồng ý chủ trương thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020. “Việc triển khai Đề án trên có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hoàn thành chỉ tiêu về “đô thị hóa” mà Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP đã đề ra”, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đánh giá.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự đảng UBND TP thành lập Ban Chỉ đạo để chỉ đạo việc tổ chức triển khai đề án.

Ban cán sự đảng UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện, ban hành và tổ chức triển khai đề án theo đúng quy trình, quy định hiện hành của nhà nước.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đề án trên cần đặc biệt tập trung hoàn thiện công tác quy hoạch xây dựng, ưu tiên thúc đẩy sớm hoàn thành 8 chỉ tiêu chưa đạt; các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề.

Đặc biệt, đề án cần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới. TP cũng yêu cần yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng đô thị.

Để có đủ nguồn lực thực hiện đề án, TP Hà Nội chỉ đạo các sở ngành phối hợp với huyện Hoài Đức đề xuất cơ chế, chính sách huy động nguồn vốn đầu tư tại chỗ từ tiềm năng đất đai trên địa bàn thông qua việc đấu thầu, đấu giá theo quy định và cơ chế điều tiết tiền sử dụng đất một cách hợp lý.

Để đảm bảo tiến độ của đề án, TP Hà Nội cần nghiên cứu, xem xét đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho huyện Hoài Đức thực hiện các thủ tục liên quan đến phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án đầu tư công và phê duyệt chủ trương đầu tư cũng như quyết định đầu tư các dự án đầu tư công, nhất là các dự án về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm