Có 3 kết quả :

Hồ than thở

Hồ than thở

TP - “Tôi là một phần của biển cả. Dài rộng và biếc xanh. Đó là chuyện của triệu năm về trước. Tôi hy sinh đời tôi tách khỏi ra biển mẹ để làm đẹp cho cuộc sống con người.