Hà Nội yêu cầu công khai hàng loạt dự án 'có vấn đề'

Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các dự án sai phạm và công khai trước công luận
Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm các dự án sai phạm và công khai trước công luận
TPO - UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm đối với các vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn TP. Trong đó, công khai các dự án bất động sản (BĐS) đang thế chấp ngân hàng, các dự án không thực hiện bảo lãnh, dự án chậm tiến độ, các dự án chưa nghiệm thu chất lượng công trình, chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng…

“Siết” dự án cao cấp, khu du lịch nghỉ dưỡng

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký ban hành văn bản về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thị trường bất động sản. Theo đó, ngày 6/12/2016, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 389/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình thị trường bất động sản. Trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng (thay mặt liên ngành) đề xuất triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội có ý kiến chỉ đạo.

UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư dự án bất động sản thực hiện triển khai đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ, chủ trì cùng các Sở, ngành và cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát các dự án bất động sản có tiến độ thực hiện chậm so với tiến độ đã được phê duyệt, xác định rõ nguyên nhân chủ quan khách quan báo cáo TP để xem xét, xử lý theo quy định.

UBND TP cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các Sở, ngành và các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, tổng hợp danh mục các dự án bất động sản đã được giao đất nhưng chậm đưa vào sử dụng phải xử lý theo quy định của Luật đất đai báo cáo UBND TP xem xét, xử lý theo quy định.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc căn cứ vào quy hoạch chung và quy hoạch phân khu của TP đã được phê duyệt, thông báo đến các chủ đầu tư, hướng dẫn các chủ đầu tư thủ tục giải quyết đối với các dự án cần điều chỉnh để phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. Đối với các dự án nằm trong khu vực có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu chưa được phê duyệt, Sở có trách nhiệm tiếp tục triển khai công tác rà soát, phân loại các dự án này sau khi phê duyệt hoặc thông qua các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, hướng dẫn các chủ đầu tư thủ tục giải quyết đối với các dự án cần điều chỉnh đề phù hợp.

Tiếp nhận, thụ lý hồ sơ xin điều chỉnh cơ cấu sản phẩm dự án của các chủ đầu tư để tổ chức thẩm định, đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường tuân thủ theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch và phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu của TP đã được phê duyệt báo cáo TP xem xét, quyết định.

TP yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện để bù đắp phần diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội còn thiếu trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 so với kế hoạch phát triển nhà ở TP đã được phê duyệt.

UBNTP Hà Nội cũng chỉ rõ, giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế TP trong quá trình thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nhu cầu sử dụng đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng đối với các dự án bất động sản cần thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc cho phép đầu tư các dự án (nhất là các dự án bất động sản cao cấp, các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự, căn hộ cao cấp), bảo đảm tuân thủ pháp luật, tuân thủ quy hoạch xây dựng, chương trình kế hoạch nhà ở đã được phê duyệt, hiệu quả đầu tư, ngăn chặn các hành vi trục lợi, tham nhũng làm thất thoát tài sản nhà nước, nhất là trong sử dụng đất…

Công khai hàng loạt dự án “có vấn đề”

Nêu ý kiến chỉ đạo tại văn bản này, UBND TP cũng yêu cầu các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế TP, Cảnh sát PCCC TP, UBND các quận huyện, thị  xã, UBND các xã phường, thị trấn trên địa bàn TP tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản.

Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Sở, UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây chỉ đạo các Đội thanh tra xây dựng trên địa bàn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn TP.

Trong quá trình thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm công bố công khai các dự án bất động sản đang thế chấp ngân hàng, các dự án chậm tiến độ. Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố công khai các dự án chậm tiến độ. Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai các dự án đã được giao đất nhưng chủ đầu tư chậm trễ trong việc xác định nghĩa vụ tài chính của các dự án, các dự án chủ đầu tư chậm trễ trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cho người dân. Sở Tài chính và Cục Thuế TP công bố công khai các dự án chưa nghiệm thu chất lượng công trình đã đưa vào sử dụng. Cảnh sát PCCC TP công bố công khai các dự án chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng giao các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện các vấn đề về thủ tục hành chính, kịp thời bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không còn phù hợp đảm bảo đơn giản hóa thủ tục hành chính.

MỚI - NÓNG