Hà Nội yêu cầu cắt giảm họp hành, tăng cường thanh tra công vụ

Hà Nội yêu cầu cắt giảm họp hành, tăng cường thanh tra công vụ
TP - UBND TP Hà Nội vừa ra chỉ thị về việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2013”.

> Chủ tịch tỉnh Yên Bái chỉ đạo cắt giảm họp hành

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu giảm số lượng các cuộc họp, nâng cao chất lượng và hiệu quả các cuộc họp. Nội dung, thành phần và thời gian các cuộc họp phải được thông báo trước 5 ngày, tài liệu phải gửi trước qua email ít nhất 3 ngày.

Ngoài ra, thành phố yêu cầu siết chặt kỷ luật - kỷ cương hành chính; tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất theo phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng yêu cầu các sở ban ngành, UBND các quận huyện, thị xã cần chỉ đạo quyết liệt để thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông hiện đại”...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG