Hà Nội lập Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng thuế

Hà Nội lập Ban chỉ đạo thu hồi nợ đọng thuế
TPO - Nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ đọng thuế, UBND thành phố Hà Nội vừa ký quyết địnhthành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và sử dụng đất, tiền thuê đất do một Phó Chủ tịch làm Trưởng ban.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Doãn Toản làm Trưởng ban; Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Nguyễn Thế Mạnh làm Phó Trưởng ban Trường trực.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Công an TP, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở TN&MT, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở TT&TT, Kho bạc Nhà nước thành phố, Cục Hải quan Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Nội, Văn phòng UBND Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã làm ủy viên.

Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố chỉ đạo thực hiện, phân công nhiệm vụ đối với Phó Trưởng ban và các ủy viên của Ban Chỉ đạo. Các thành viên của Ban Chỉ đạo Thành phố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ sự phân công của Trưởng ban. Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố sử dụng con dấu của UBND Thành phố; Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng con dấu của Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Cục Thuế thành phố Hà Nội được giao nhiệm vụ là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Thành phố, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo Thành phố và thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng ban chỉ đạo Thành phố phân công.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Tránh tư tưởng 'giữ an toàn' hoặc cục bộ, bè phái
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Tránh tư tưởng 'giữ an toàn' hoặc cục bộ, bè phái
TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, càng gần Đại hội càng phải quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là giải quyết những việc khó khăn, phức tạp; tránh tư tưởng nể nang, né tránh, ngại va chạm, “giữ an toàn”...