Hà Nội đặt mục tiêu trong TOP 5 về chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, công nghệ thông tin vào năm 2025
Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, công nghệ thông tin vào năm 2025
TPO - Chương trình Chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đang được Sở TT&TT Hà Nội xây dựng, Hà Nội phấn đấu thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, công nghệ thông tin vào năm 2025.

Dự thảo Chương trình Chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đặt mục tiêu, đến năm 2030, thành phố Hà Nội phát triển mạnh mẽ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền thành phố, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

Thành phố hướng đến mục tiêu Hà Nội phát triển nhanh và bền vững dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực ASEAN và quốc tế. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “Xanh - Thông minh - Hiện đại” với chuyển đổi số là nền tảng phát triển, đổi mới sáng tạo.

Chương trình Chuyển đổi số thành phố Hà Nội nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có năng lực đi ra toàn cầu. Với các mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, Hà Nội thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, về công nghệ thông tin, chỉ số cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, an toàn, an ninh mạng. Hà Nội đứng trong nhóm dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.

Về phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động, Hà Nội phấn đấu 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 4, có thể thực hiện trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 90% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố về kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ và thành phố. 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp,tài chính, bảo hiểm.

50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của thành phố. Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc, các tổ chính chính trị - xã hội của thành phố. Cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử của thành phố trước năm 2025, hướng tới hình thành chính quyền số thành phố Hà Nội;

Về phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, Hà Nội phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 30%. Tốc độ tăng năng suất lao động từ 7% - 7,5%. Hoàn thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố.

Về phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số,phấn đấu hạ tầng băng thông rộng phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã, phường, thị trấn. Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; mọi người dân được truy cập Internet băng rộng với chi phí thấp.

Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. Sở TT&TTHà Nội dự tính đến năm 2030, Hà Nội thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, về công nghệ thông tin, về chỉ số cạnh tranh, về đổi mới sáng tạo, về an toàn, an ninh mạng.

Để thực hiện các mục tiêu trên, thành phố sẽ triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp chủ ý, trong đó tập trung vào 3 trụ cột chính gồm: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Với các giải pháp cụ thể liên quan đến: chuyển đổi nhận thức; kiến tạo thể chế; phát triển hạ tầng và nền tảng số; thông tin và dữ liệu số; hoạt động chuyển đổi số; an toàn, an ninh mạng;đào tạo và phát triển nhân lực. 

Thời gian qua, Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số, để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã đạt 100%. Các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như đăng ký kinh doanh, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đất đai… đều ứng dụng công nghệ thông tin để rút ngắn thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính.

Điển hình như 100% doanh nghiệp đăng ký thành lập qua mạng, với 4 dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp được tích hợp. Ngành thuế Hà Nội cấp mã số doanh nghiệp tự động với thời gian hoàn thành không quá 30 phút; kê khai thuế, nộp thuế điện tử đạt hơn 98%. Giao dịch hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử cũng đạt 97%. Ngoài ra còn nhiều ứng dụng thông minh đã được triển khai, như quan trắc môi trường không khí tự động; quan trắc lượng mưa và lập bản đồ úng ngập trên Cổng giao tiếp điện tử thành phố; hệ thống thông tin điện tử ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm bằng thiết bị di động thông minh...

Mới đây nhất, tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, các đại biểu đã thống nhất cao nội dung Chương trình số 07-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn giai đoạn 2021-2025”.Theo đó, mục tiêu Chương trình số 07-CTr/TU nhằm phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô; xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao và phát triển công nghệ hàng đầu cả nước, tiến tới là trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á trong một số lĩnh vực.

MỚI - NÓNG