Hà Nam lựa chọn nhà đầu tư loạt dự án nhà ở không qua đấu thầu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thanh tra Chính phủ xác định, nhiều dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam được lựa chọn nhà đầu tư không thông qua hình thức đấu thầu, như: Dự án HTKT Khu nhà ở cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Việt Đức; Dự án HTKT Khu nhà ở cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai; Dự án Khu nhà ở cán bộ Đại học Xây dựng…

Loạt dự án không qua đấu thầu

Tại Kết luận thanh tra (KLTT) việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam (giai đoạn 2012 - 2018), Thanh tra Chính phủ (TTCP) chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế, vi phạm trong việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án.

TTCP cho biết, UBND tỉnh Hà Nam giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trong giai đoạn từ ngày 27/12/2015 đến hết năm 2016 không yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ, là không đúng quy định Luật Đầu tư 2014 và Nghị định số 118 ngày 12/11/2015 của Chính phủ. Đến năm 2017, UBND tỉnh mới yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện. Tại thời điểm thanh tra, còn 17 dự án đang triển khai thực hiện nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện ký quỹ.

Đến thời điểm thanh tra, có 20 dự án chậm tiến độ, trong đó 11 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất do vướng mắc về công tác GPMB và chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai; 1 dự án sau khi kết thúc thanh tra đã hoàn thành đi vào hoạt động; còn 8 dự án đã được giao đất, cho thuê đất chậm tiến độ sử dụng đất, nhưng UBND tỉnh chưa thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của tỉnh, chưa kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các dự án chậm tiến độ…

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 20 dự án HTKT khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở hỗn hợp (giai đoạn 2012-2018) khi chưa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm và 05 năm, là không đúng quy định Luật Nhà ở 2014.

Về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án HTKT khu đô thị, nhà ở và dự án xây dựng khu dân cư, nhà ở hỗn hợp, trong kỳ thanh tra, có 9 dự án HTKT khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở hỗn hợp, UBND tỉnh lựa chọn chủ đầu tư không theo phương thức đấu thầu mà chỉ định nhà đầu tư.

Qua kiểm tra cho thấy, một số dự án có diện tích đất nhỏ hơn so với quy định, mặt khác, tại các quyết định của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉ phê duyệt phần hạ tầng kỹ thuật, không có hạng mục hạ tầng xã hội, khu dân cư và các công trình dịch vụ khác, là không đúng với Nghị định số 02/2006/NĐ-CP.

Đáng chú ý, KLTT chỉ rõ việc UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư đối với 4 dự án không thông qua hình thức đấu thầu, vi phạm Nghị định số 30 ngày 17/3/2015 của Chính phủ và Luật Nhà ở 2014.

Đến thời điểm thanh tra, theo báo cáo của UBND tỉnh, các chủ đầu tư dự án đã nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan Thuế, đã xây dựng và bàn giao cho khách hàng, gồm: Dự án HTKT Khu nhà ở cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Việt Đức; Dự án HTKT Khu nhà ở cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai; Dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên Ban QLDA y tế trọng điểm - Bộ Y tế, Dự án Khu nhà ở cán bộ Đại học Xây dựng.

Dự án nhà ở có giá trị giảm trừ hơn 1.000 tỷ đồng

Cũng theo KLTT, Dự án Khu Trung tâm thương mại tổng hợp tại phường Liêm Chính, TP Phủ Lý được UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH Thắng Lợi - Thanh Liêm làm chủ đầu tư dự án tại Quyết định số 960 ngày 30/6/2016, và giao đất tại Quyết định số 1847 ngày 21/11/2016 với tổng diện tích hơn 6.060 m2 đã được giải phóng mặt bằng nhưng không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm quy định tại điểm a, điểm d khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013.

Hà Nam lựa chọn nhà đầu tư loạt dự án nhà ở không qua đấu thầu ảnh 1

Dự án xây dựng HTKT khu nhà ở giáp kè sông Đáy có giá trị giảm trừ tạm tính 1.010 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, đối với 2 dự án xây dựng HTKT Khu nhà ở 3,3 ha thuộc KĐT Nam Trần Hưng Đạo và HTKT khu nhà ở giáp kè sông Đáy tại TP Phủ Lý, UBND tỉnh Hà Nam giao đất cho nhà đầu tư thực hiện xây dựng HTKT trên diện tích đất được giao, nhà đầu tư được thanh toán đất ở tương ứng tại chính vị trí đất này. Tuy nhiên, 2 dự án trên không thuộc lĩnh vực được Chính phủ khuyến khích thực hiện nhưng không báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, là thực hiện không đúng quy định tại Điều 4 Nghị định số 108 ngày 27/11/2009 của Chính phủ.

Nhà đầu tư khởi công xây dựng công trình khi dự án chưa được giao đất, vi phạm Luật Xây dựng 2003, Luật Đất đai 2003; các công trình đã hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa thực hiện quyết toán, vi phạm Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính; một số nội dung không thực hiện đúng quy định, giá trị giảm trừ tạm tính 75,7 triệu đồng tại dự án xây dựng HTKT Khu nhà ở 3,3 ha thuộc KĐT Nam Trần Hưng Đạo và 1.010 tỷ đồng tại dự án xây dựng HTKT khu nhà ở giáp kè sông Đáy.

Từ kết quả thanh tra trên, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Hà Nam rà soát việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án có vi phạm, nhất là đối với các dự án được thực hiện không thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc không đấu giá quyền sử dụng đất..., đảm bảo tính đúng, thu đủ theo quy định, không để thất thoát ngân sách Nhà nước.

MỚI - NÓNG