Hà Giang thu hồi sổ đỏ dinh thự vua Mèo

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang thu hồi sổ đỏ "cấp nhầm" cho phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn - Ảnh: Người Lao Động
Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang thu hồi sổ đỏ "cấp nhầm" cho phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn - Ảnh: Người Lao Động
TPO - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang ký quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trước đó cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn.

Ông Hoàng Văn Nhu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang ký quyết định số 238/QĐ-STNMT, về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với Khu Di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Vương đã cấp cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn. Giấy chứng nhận này mang số sêri: BB 120672 cấp ngày 11/9/2012. Quyết định này có hiệu lực ngay từ ngày ký.

Quyết định cũng nêu lý do thu hồi: “Giấy chứng nhận đã cấp không đúng đối tượng sử dụng đất đai; thu hồi theo Điểm d, khoản 2, điều 106, Luật Đất đai 2013".

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Giang cũng yêu cầu Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với Khu Di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà Vương về Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Lãnh đạo Sở ra quyết định thu hồi này căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013, Nghị định số 43 Quy định chi tiết thi hành một số điều cua Luật Đất đai, căn cứ Thông tư 23 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đai.

Trước đó, ông Vương Duy Bảo cháu của “Vua Mèo” Vương Chí Sình gửi kiến nghị lên Thủ tướng xung quanh chuyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toà dinh thự họ Vương cho Phòng Văn hoá Thông tin huyện Đồng Văn.

Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Hà Giang, Bộ VHTTDL báo cáo tổng quan trước ngày 31/8.

Ngay sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng, UBND tỉnh Hà Giang họp bàn ngày 21/8 và kiểm tra lại hồ sơ, hiện trạng để báo cáo Chính phủ xung quanh kiến nghị về di tích quốc gia dinh thự họ Vương.

Trước đó trong Quyết định công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đối với dinh thự Nhà Vương do Bộ Văn hóa và Thông tin cấp cũng nêu, việc công nhận di tích không có nghĩa là quốc hữu hóa tài sản. Luật đất đai cũng quy định rõ về sở hữu đối với đất có di tích vốn là sở hữu tư nhân.

MỚI - NÓNG