Có 4 kết quả :

Xuất khẩu lâm sản đạt kỷ lục trên 9,3 tỷ USD trong năm 2018

Xuất khẩu lâm sản đạt kỷ lục trên 9,3 tỷ USD

TPO - Năm 2018, xuất khẩu lâm sản đạt mức kỷ lục trên 9,3tỷ USD, tăng 15,9% so với năm 2017, chiếm hơn 23% giá trị xuất khẩu của các ngành hàng thuộc ngành NN&PTNT. Đặc biệt, giá trị xuất siêu lâm sản cả năm đạt gần 7 tỷ USD, chiếm 85% giá trị xuất siêu của toàn ngành.