Có 5 kết quả :

Tranh của: Nguyễn Xuân Hoàng

Trạng Chu

TP - Các nhà văn xúm xít vào nghe Đỗ Chu nói. Chuyện thời sự chính trị nóng hổi trong nước đến chuyện Tây Tầu. Chuyện cung đình ông này lên ông kia xuống đến chuyện Mỹ Nga, Hàn Nhật. Đỗ Chu có tài biện giải những lắt léo lôi thôi của sự việc như trạng, mà anh là trạng thật.
Lính đặc biệt

Lính đặc biệt

TP - Gắn với trách nhiệm của mỗi vùng miền, lĩnh vực công tác tại mỗi đơn vị có những chiến sĩ đa nghệ, đa tài và họ được gọi với cái tên khác thường: Chiến sĩ đặc biệt!