Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần VIII:

Giương cao ngọn cờ đoàn kết, không phân biệt ý thức hệ

Giương cao ngọn cờ đoàn kết, không phân biệt ý thức hệ
TP - Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, sáng 24/9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 16 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VII) lấy ý kiến vào các nội dung tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VIII.

Một trong những nội dung quan trọng là Hội nghị đã thảo luận về dự thảo Lời kêu gọi của Đại hội lần thứ VIII.

Dự thảo Lời kêu gọi nhấn mạnh “Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu và là giá trị văn hóa của dân tộc ta”. “Tình hình thế giới đang có nhiều diễn biến phức tạp. Chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ nước ta một lần nữa bị đe dọa. Cuộc đấu tranh bảo vệ lãnh thổ còn lâu dài, gian khổ, phức tạp. Hơn lúc nào hết, toàn dân ta phải tăng cường và phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy tiềm năng to lớn của toàn dân mới có thể vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định xã hội, bảo vệ chủ quyền, đưa đất nước tiếp tục phát triển, rút ngắn sự tụt hậu so với thế giới. Trong bối cảnh ấy, Đại hội VIII là Đại hội giương cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc để giữ vững hòa bình, độc lập dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc.

Đại hội khẳng định, kiên trì thực hiện chủ trương đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết rộng rãi mọi người Việt Nam thuộc mọi giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, người ở trong nước và ở nước ngoài, trong đảng và ngoài đảng, không phân biệt quá khứ và ý thức hệ, cùng nhau giữ vững độc lập, thống nhất, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ. Đồng thời chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của Tổ quốc, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, hận thù, chân thành đoàn kết, hòa hợp thành một khối thống nhất tin cậy lẫn nhau”.

Theo các đại biểu, lời kêu gọi của Đại hội MTTQ VN lần thứ VIII cần có tính hiệu triệu, cổ vũ và lay động lòng người; đặc biệt cần khẳng định Đại hội VIII diễn ra ở một giai đoạn mới, với vai trò, nhiệm vụ, trọng trách đặc biệt của công tác mặt trận là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Lời kêu gọi phản ánh đất nước trong tình hình mới, kêu gọi các tầng lớp nhân dân đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng để xây dựng, bảo vệ đất nước.

Trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp cho lời kêu gọi, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, bộ phận biên tập sẽ tiếp thu và sớm hoàn thiện dự thảo lời kêu gọi với quy mô ngắn gọn dễ nhớ, văn phong giản dị để mọi người dân cảm nhận được ý nghĩa của lời kêu gọi.

MỚI - NÓNG
NSND Tự Long từ chối Bằng Kiều
NSND Tự Long từ chối Bằng Kiều
TPO - Trong tập 3, 33 anh tài chia nhóm để chuẩn bị cho Công diễn 1. Bằng Kiều và Soobin Hoàng Sơn tập trung cầu xin, chiêu mộ NSND Tự Long, trong khi đó các anh tài khác dùng chiêu để tuyển thành viên.