Giao quyền để Hà Nội sớm hoàn thành đề án chính quyền đô thị

Thủ tướng Chính phủ làm việc với Hà Nội
Thủ tướng Chính phủ làm việc với Hà Nội
TPO - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Thành ủy, HĐND thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực, nghiên cứu công phu để xây dựng đề án chính quyền đô thị. Đồng thời cũng nhấn mạnh tinh thần tiếp tục phân cấp, giao quyền mạnh mẽ cho Hà Nội.

Sáng nay (22/1) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với thành phố Hà Nội để cho ý kiến về Đề án chính quyền đô thị - một đề án có 39 đầu việc cụ thể với 11 lĩnh vực, trong đó có nhiều nội dung mới, làm thí điểm, nhiều nội dung chưa được pháp luật quy định.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, từ tháng 2/2018, Thành ủy Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo, tiến hành nghiên cứu bài bản 8 đề án nhánh phục vụ cho Đề án Chính quyền đô thị; đánh giá mức độ ảnh hưởng các đối tượng liên quan; tổ chức 8 hội thảo; lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, trí thức, văn nghệ sỹ, các bộ ngành... Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành cho ý kiến để Hà Nội hoàn thiện đề án trong tháng 1/2019.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Thành ủy, HĐND thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực, nghiên cứu công phu, thận trọng để xây dựng đề án. Thành phố Hà Nội cũng gửi đề án xin ý kiến các cấp liên quan; báo cáo từng bước đối với các cơ quan Quốc hội.

"Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm; đồng thời giữ vững nguyên tắc về sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền, thành phố Hà Nội cần hoàn thành việc xây dựng đề án với chất lượng cao nhất sau đó trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo, sớm triển khai trên tinh thần phân cấp, giao quyền mạnh mẽ để Thủ đô phát triển tương xứng với vị thế, tiềm năng", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh tinh thần tiếp tục phân cấp, giao quyền mạnh mẽ cho Hà Nội. Đồng thời cho biết, việc đổi mới hoạt động của chính quyền đô thị là nhiệm vụ quan trọng được được lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo qua nhiều nhiệm kỳ, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực chính quyền.

Kết luận số 22-KL/TW ngày 7/11/2017 của Bộ Chính trị, trong đó có nội dung: “Đồng ý để thành phố Hà Nội được triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận; tiếp tục củng cố chính quyền nông thôn theo quy định của pháp luật”. Thực hiện Kết luận này, theo Thủ tướng, Thành ủy Hà Nội đã nghiên cứu xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội trình các cấp có thẩm quyền thông qua để triển khai thực hiện.

Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, đồng thời giữ vững các nguyên tắc của Đảng, Nhà nước và sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Thủ tướng đề nghị các đại biểu trao đổi, góp ý cho Thành ủy Hà Nội hoàn thiện Đề án với chất lượng tốt nhất, sau đó trình Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo để có thể sớm triển khai trên thực tế, góp phần tạo điều kiện cho Thủ đô phát triển tương xứng với vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của mình.

MỚI - NÓNG