Giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách

Giảm lãi suất cho vay một số chương trình tín dụng chính sách
TP - Ngày 9/10, Thủ tướng Chính phủ có quyết định điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

> Lãi suất giảm về bằng mức năm 2005-2006

Cụ thể, lãi suất cho vay ưu đãi đối với hộ cận nghèo giảm từ 130% xuống bằng 120% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ. Lãi suất cho vay đối với Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giảm từ 0,9%/tháng xuống còn 0,8%/tháng (9,6%/năm). Lãi suất cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn giảm từ 0,9%/tháng xuống còn 0,8%/tháng (9,6%/năm). Các mức lãi suất mới này áp dụng đối với các khoản vay mới từ 9/10.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG