Giám đốc Sở sắp về hưu ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm trái quy định

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
TPO - Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai huỷ bỏ 3 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ trái quy định.

Ngày 14/1, nguồn tin của Tiền Phong cho biết: Ông Huỳnh Văn Tâm - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã ký văn bản số 52 về việc đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai huỷ bỏ 3 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ trái quy định.

Theo văn bản số 52, qua hệ thống quản lý văn bản điều hành, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai nhận được các văn bản gồm Quyết định số 14/QĐ-SLĐTBXH ngày 9/1/2020 về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Thanh Hải (Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm) giữ chức Trưởng phòng Lao động việc làm; Quyết định số 16/QĐ-SLĐTBXH về việc ông Lê Minh Lộc (Chánh văn phòng Sở) giữ chức Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm; Quyết định số 17/QĐ-SLĐTBXH về việc ông Phạm Văn Hoan (Hiệu trưởng Trường Trung cấp kinh tế - Kỹ thuật Nam Gia Lai) giữ chức Chánh văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai.

Qua xem xét, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai chỉ rõ: Căn cứ theo qui định, việc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai thực hiện tiếp nhận, điều động công chức, viên chức vào ra khỏi biên chế hành chính như trên là trái quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của tỉnh.

Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai thực hiện theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu theo quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy quyền, chạy chức. Và việc bổ nhiệm trên là chưa đúng với quy định của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh uỷ Gia Lai tại văn bản số 2950-CV/TU ngày 26/12/2019.

Đồng thời, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai cũng đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai huỷ bỏ các quyết định nói trên, thực hiện theo đúng quy định của Đảng và pháp luật hiện hành. Đồng thời tiến hành rà soát các trường hợp tương tự, báo cáo kết quả thực hiện về khắc phục, xử lý trách nhiệm các nhân có liên quan về Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai.

Theo nguồn tin, ngày 2/1/2020, bà Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai cũng ký quyết định số 01/QĐ-SLĐTBXH về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Thanh Truyền (Phó Giám đốc Cơ sở tư vấn và Cai nghiện ma tuý) giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm và Quyết định bổ nhiệm bà Phùng Thị Thạch Anh (Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Cơ sở tư vấn và Cai nghiện ma tuý) giữ chức Phó Giám đốc Cơ sở tư vấn và Cai nghiện ma tuý.

Được biết, bà Trần Thị Hoài Thanh đã nhận thông báo về quyết định nghỉ hưu trước 6 tháng và bắt đầu nhận sổ hưu từ ngày 1/2 tới.

MỚI - NÓNG