Giám đốc Sở ngoại vụ Đồng Nai có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất

 Giám đốc Sở ngoại vụ Đồng Nai có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất
TPO - Kết quả bỏ phiếu 25 thành viên giữ chức vụ do HĐND tỉnh Đồng Nai bầu, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhận nhiều phiếu tín nhiệm cao nhất, giám đốc Sở Ngoại vụ nhận được phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất.

Sáng 7/12, tại ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch và các Phó chủ tịch HĐND, các trưởng ban HĐND, Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND, các thành viên của UBND. Việc lấy phiếu tín nhiệm theo 3 mức độ: tín nhiệm cao; tín nhiệm và tín nhiệm thấp .

 Kết quả, ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch HĐND, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 81/82 phiếu (98,78%) và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Ở nhóm phiếu tín nhiệm thấp, bà Nguyễn Phương Lan, Giám đốc Sở Ngoại vụ là người có  phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 8 phiếu. Các ông Nguyễn Tiến Mạnh, Giám đốc Công an; Nguyễn Văn Thuộc, Giám đốc Sở Nội vụ và Lại Thế Thộng, Trưởng ban Kinh tế ngân sách tỉnh cùng có phiếu tín nhiệm thấp thứ nhì với 5 phiếu tín nhiệm thấp.

MỚI - NÓNG