Có 7 kết quả :

Từ nhiều năm qua, trang trại thanh long Ngọc Hân của ông Ung Ngọc Hải (Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) rộng 18 ha đã sử dụng toàn bộ đèn compact thay cho đèn sợi đốt với hiệu quả cao

Đầu tư cấp điện cho “thủ phủ” cây thanh long

TP - Việc phát triển ồ ạt diện tích trồng thanh long và nhu cầu sử dụng điện chiếu sáng kích thích thanh long ra hoa trái vụ tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt tại Bình Thuận -  thủ phủ của cây thanh long - tăng nhanh khiến ngành điện đang đứng trước áp lực lớn.