Giá nước sinh hoạt ở Cần Thơ tăng mạnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên cơ sở chấp thuận của UBND TP. Cần Thơ, các đơn vị sản xuất và cung ứng nước sinh hoạt đã thông báo áp dụng mức nước sinh hoạt mới trên địa bàn thành phố, với tỷ lệ điều chỉnh tăng giá nước sạch tối đa 2,8%/năm, tương ứng tổng mức tăng 14% cho lần điều chỉnh này. Giá nước mới áp dụng từ ngày 1/2.

Theo quy định mới, giá nước sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn năm 2024 tại Cần Thơ do các đơn vị cấp nước cung cấp được quy định theo khu vực và nhóm sử dụng. Giá nước sạch trước đó áp dụng tại Cần Thơ từ đầu năm 2019 tới nay, với tỷ lệ tăng 2,8%/năm, tổng mức tăng giá nước lần này khoảng 14%.

Khu vực đô thị có 4 nhóm:

Nhóm 1, giá nước sinh hoạt tối đa 9.020 đồng/m3 đối với hộ dân cư (tăng 320 đồng/m3 so với giá nước trước đó), và mức giá 5.640 đồng/m3 áp dụng với hộ nghèo. Ngoài tăng giá nước sinh sạch, Cần Thơ còn bỏ cách tính giá nước theo bậc thang căn cứ vào số lượng nước sử dụng trong tháng như trước. Tức, từ ngày 1/2, giá nước sạch với nhóm gia đình chỉ có 1 mức giá bất kể dùng nhiều hay ít, thay vì 4 bậc có giá từ 5.500 – 8.700 đồng/m3 như trước đây.

Nhóm 2, nước có giá 11.170 đồng/m3 (tăng 3.170 đồng/m3), gồm: Cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận).

Nhóm 3, nước có mức giá 12.400 đồng/m3 (tăng 3.500 đồng/m3), áp dụng cho tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất.

Nhóm 4, áp dụng với tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ, nước có giá 15.580 đồng/m3 (tăng 4.480 đồng/m3).

Giá nước sinh hoạt ở Cần Thơ tăng mạnh ảnh 1
Giá nước sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn áp dụng tại TP. Cần Thơ từ ngày 1/2.

Khu vực nông thôn 4 nhóm:

Nhóm 1, có hai mức giá là 8.240 đồng/m3 đối với hộ dân cư, và 4.820 đồng/m3 đối với hộ nghèo nông thôn.

Nhóm 2, có mức giá 9.310 đồng/m3, áp dụng cho cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập; trường học, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh (công lập và tư nhân); phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận)

Nhóm 3, áp dụng với tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất có giá 9.930 đồng/m3.

Nhóm 4, với tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ, có giá 11.520 đồng/m3.

Đối với giá nước sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp cho mục đích sinh hoạt, có hai nhóm, gồm:

Nhóm 1, có mức giá 4.000 đồng/m3, áp dụng cho hộ dân cưhộ nghèo có sổ, hộ gia đình chính sách (gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ), hộ hiến đất. Nhóm 2 có mức giá 7.450 đồng/m3, áp dụng cho hộ dân cư và các nhóm đối tượng khác.

Giá nước sinh hoạt ở Cần Thơ tăng mạnh ảnh 2

Giá nước sinh hoạt tại đô thị, khu vực nông thôn do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cung cấp.

Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, tiền dịch vụ môi trường rừng.

UBND TP. Cần Thơ yêu cầu các đơn vị cấp nước chủ động rà soát việc thực hiện phương án giá nước sạch và giá nước sạch mới, căn cứ theo Thông tư 44/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt để thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng quy định.

MỚI - NÓNG