Gần 500 nghệ nhân tham gia Liên hoan Văn hóa cồng chiêng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại liên hoan, nghệ nhân của các đội tái hiện một số nghi lễ cúng truyền thống của dân tộc Êđê, M’nông, Xê Đăng, Gia Rai… Ngoài ra, còn nhiều tiết mục hấp dẫn khác như phục dựng nghi lễ/lễ hội, trình diễn cồng chiêng, hòa tấu chiêng, song tấu chiêng, hát dân ca, hát đối đáp, diễn tấu các nhạc cụ dân tộc.

Trong 3 đêm từ 23-25/11, tại TP. Buôn Ma Thuột diễn ra Liên hoan Văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II, năm 2022. Tham dự liên hoan có gần 500 nghệ nhân đến từ 15 đoàn của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Gần 500 nghệ nhân tham gia Liên hoan Văn hóa cồng chiêng ảnh 1

Đội nghệ nhân huyện Buôn Đôn tái hiện lễ cúng mừng lúa mới

Tại đêm khai mạc 23/11, ông Thái Hồng Hà b-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, liên hoan văn hóa cồng chiêng là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND tỉnh về bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo.

Gần 500 nghệ nhân tham gia Liên hoan Văn hóa cồng chiêng ảnh 2

Tái hiện lễ hỏi chồng của người Ê Đê.

Thông qua liên hoan, ban tổ chức mong muốn góp phần ổn định chính trị, an sinh xã hội, quốc phòng và an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa của toàn dân; đặc biệt là công tác bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc các thế hệ nghệ nhân - chủ nhân của di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Gần 500 nghệ nhân tham gia Liên hoan Văn hóa cồng chiêng ảnh 3

Tiết mục mời rượu của đội nghệ nhân thị xã Buôn Hồ.

“Đây là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu văn hóa nghệ thuật gắn với diễn tấu cồng chiêng, tô thắm thêm tình đoàn kết các dân tộc anh em, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến với bạn bè trong nước và quốc tế”, ông Thái Hồng Hà nói.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đề nghị các nghệ nhân, diễn viên quần chúng nỗ lực, phát huy hết niềm say mê, trình diễn các tiết mục cồng chiêng gắn với nghi thức, nghi lễ truyền thống, với những lời ca, điệu múa mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc,

Gần 500 nghệ nhân tham gia Liên hoan Văn hóa cồng chiêng ảnh 4

Tiết mục diễn tấu chiêng tại liên hoan của đội chiêng nữ của TP. Buôn Ma Thuột.

Thông qua Liên hoan, tỉnh tiếp tục nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ, đội cồng chiêng tiêu biểu, nòng cốt ở khắp các địa phương trong tỉnh, góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc Việt Nam, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

MỚI - NÓNG