Có 7 kết quả :

Nguyên nhân gây rụng tóc

Nguyên nhân gây rụng tóc

Các chuyên gia Anh nhận định tóc là bộ phận hết sức nhạy cảm của con người nên nó dễ bị tác động bởi những thay đổi trong cơ thể. Có một số nguyên nhân gây rụng tóc phổ biến.