Có 1 kết quả :

Tướng Đồng Sỹ Nguyên và đường Hồ Chí Minh huyền thoại

Tướng Đồng Sỹ Nguyên và đường Hồ Chí Minh huyền thoại

TPO - Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã trở về Trường Sơn bên các đồng chí, đồng đội hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, khi mà chỉ còn 2 tháng nữa, đường Hồ Chí Minh, con đường huyền thoại gắn liền tên tuổi ông, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường (19/5/1959 – 19/5/2019).